English v Bratislave :)

Click here to edit subtitle

Vitajte na stránkach kurzov Angličtiny v Bratislave!


S nami sa anglicky naučíte rýchlo a kvalitne :)


Naše kurzy vznikli tak, že vo viacerých jazykových školách v Bratislave sa stretla skupina vynikajúcich lektorov, ktorí zastávajú názor, že výučba jazyka nie je prioritne o metóde, ani o zábavných hodinách, ale kľúčom k úspechu je kvalitný  lektor, ktorý má adekvátne vzdelanie, svoj predmet ovláda excelentne, má pedagogické schopnosti, talent viesť a motivovať študentov k úspechu a, samozrejme, zmysel pre humor.


Naše kurzy a metódy výučby, vrátane našich študijných materiálov sú zostavené tak, aby ste angličtinu v prvom rade pochopili, aby ste boli schopní začať samostatne a kreatívne rozmýšľať v cudzom jazyku, aby ste sa zbavili zlých návykov a chýb.

Kurzy prebiehajú v päť-týždňových moduloch, kde sa na desiatich lekciách angličtinu naučíte od základov alebo zdokonalíte to, čo už viete.


Našou prioritou je individuálny prístup k študentom, kde má lektor dostatok priestoru venovať sa každému študentovi individuálne. Kurzy prebiehajú v skupinkách maximálne piatich študentov, v lekciách, ktoré trvajú 50 minút.