English v Bratislave :)

Click here to edit subtitle

Prihlásiť sa na kurz a získať všetky potrebné informácie môžete na:

anglictinavba@vyd-autogram.com     
alebo  0949 271 823


Kurz Angličtina v Bratislave sa koná za pomoci vydavateľstva Autogram.

Kurzy budú prebiehať na adrese:

Autogram s.r.o.
Tolstého 9 
811 06 Bratislava

www.vyd-autogram.com